O firme ELSINCO

Referencie

Firma ELSINCO, založená v novembri 1980, sústredila svoju činnosť na marketing, predaj a servis elektronických meracích systémov a prístrojov. (Marketing, Sales & Services of Electronic Measuring Systems & Instruments). Odtiaľ pochádza aj názov firmy:

ELectronic Systems & INstruments COmpany

Elsinco zameriava svoje aktivity na východnú a strednú Európu od r.1983. V r.1990 ELSINCO založilo svoju prvú pobočku v Budapešti.

Údaje o firme:

ELSINCO Slovensko s.r.o.
Kudlákova 4
841 01 Bratislava, Slovenská republika
Vedenie firmy: Ing. Alexander Dufek
Registrovaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro
Registrovaná pod číslom.: vložka 2628/B
Číslo registrácie DPH: SK2020344909
Číslo registrácie  elektroodpadov: EZ0000411

Kľúčové oblasti podnikania:

  • Telekomunikácie a vláknová optika
  • Vysokofrekvenčné a mikrovlnné dezdrôtové komunikácie
  • Elektronika / Zdroje

Oficiálny & autorizovaný distribútor:

Anritsu Corporation, Tokyo, Japan 
Anritsu Company, Morgan Hill, CA, USA
www.eu.anritsu.com
   
KIKUSUI Electronics Corporation 
Yokohama, Japan
www.kikusui.co.jp
   
Seibersdorf Labor GmbH
Seibersdorf, Austria
www.seibersdorf.com